EST RUS
 
 
 
 
Firmast Teenused Töötajad Partnerile Kontakt
Koduõendus teenusest
Tasuliste teenuste hinnakiri
Kaebuste esitamise ja lahendamise kord
Teenuse järjekorra pidamise reeglid
Andmekaitsetingimused

 

 

 
 
Teenuse järjekorra pidamise reeglid Prindi

OÜ Medendi peab plaanilist, ambulaatorset hooldusravi järjekorda Eesti Haigekassa ravikindlustatud patsientidele. Ravijärjekorda dokumenteeritakse paberkandjal ja elektroniliselt.

1. Teenuse järjekorda registreerib OÜ Medendi poolt selleks volitatud töötaja:  
1) kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00;  
2) telefoni või e-posti või vahendusel  saatekirja olemasolul;  

2. Saabunud ravijärjekorra taotlused  registreeritakse esimesel pöördumisel  olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

3. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:  
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;  
2) planeeritav visiidi aeg;  
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos koduõendusteenus);  
4) patsiendi kontaktandmed;  
5) suunava arsti kontaktandmed (saatekiri);  
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;  
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;  
8) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, teatatakse patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi  ja telefoni number.

5.Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

6. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitatakse patsienti  teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.


 
 
 Kaluri tee 5A Haabneeme alevik Viimsi vald 74001 Harjumaa Reg 10957733 Tegevusluba L03896, L06510