EST RUS
 
 
 
 
Firmast Teenused Töötajad Partnerile Kontakt
Koduõendus teenusest
Tasuliste teenuste hinnakiri
Kaebuste esitamise ja lahendamise kord
Teenuse järjekorra pidamise reeglid
Andmekaitsetingimused

 

 

 
 
Kaebuste esitamise ja lahendamise kord Prindi

A. Üldised nõuded

-  vastatakse mitteanonüümsetele kaebustele
-  vastatakse üksnes kaebuse esitanud  inimesele, keda teenindati OÜ Medendi poolt ( v.a seadustega ettenähtud juhtudel)
-  kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud pöörduma struktuurüksuse vastutava töötaja poole
-  kaebuse esitamisest  informeeritakse  alati OÜ Medendi juhatajat
-  kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse juhataja juures 
- kirjaliku (elektroonilise)  kaebuse esitamisel tagatakse vastamine ühe nädala jooksul  

B. Kaebuste registreerimine
- kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse) juhataja juures
- suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kokkuvõte kaebuse  ja vastuse sisust   (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.  

C. Suulise kaebuse lahendamise kord
-  kaebus edastatakse  struktuurüksuse vastutavale  töötajale, kes organiseerib  vastamise.  Vastavalt kaebuse olemusele kaasab Ta selleks teisi töötajaid   

D. Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord
- olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel üksusesisese juurdluse või tagab kohese vastamise 
- vastutav töötaja  korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt  ning organiseerib  juhtumi arutelu juhataja  osavõtul (juhataja, vastutavad töötajad)  - pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt probleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja ( siis kui ollakse  avaldatud selleks soovi) 
- vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda SM ravikvaliteedi komisjoni või EHK poole olenevalt kaebuse sisust   E. Kõigil OÜ Medendi patsientidel/klientidel  on õigus esitada kaebust  või arvamust ka anonüümselt. 

Kaebusi saab esitada
OÜ Medendi,  e-post: info@medendi.ee, telefon: 6525434 mob. 53443849
Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630.
Harju Maavalitsus,  e-post:info@harju.maavalitsus.ee , telefon 611 8640.
Terviseamet,e-post: kesk.terviseamet.ee, telefon: 6943500


 
 
 Kaluri tee 5A Haabneeme alevik Viimsi vald 74001 Harjumaa Reg 10957733 Tegevusluba L03896