EST RUS
 
 
 
 
Firmast Teenused Töötajad Partnerile Kontakt
Koduõendus teenusest
Tasuliste teenuste hinnakiri
Kaebuste esitamise ja lahendamise kord
Teenuse järjekorra pidamise reeglid
Andmekaitsetingimused

 

 

 
 
Koduõendus teenusest Prindi

Koduõendus on kvalifitseeritud õendusteenus, mida osutatakse patsiendile kodus. Koduõendusteenuse eesmärk on pakkuda õendusabi patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, kuid kelle tervislik seisund vajab õendusabi.

Kellele koduõendusteenust osutatakse?
Patsientidele, kes on suunatud kodusele ravile haiglast, perearstikeskusest või hooldusasutustest. Näiteks:

  • kroonilisi haigusi põdevatele patsientidele haiguse ägenemise perioodil (nahahaavandid, luu- ja liigesehaigused, südame- ja veresoonkonna haigused jne.);
  • haavaravi vajavatele patsientidele;
  • vähihaigetele koduse toetusravi osutamiseks;
  • puudega patsientidele;
  • neuroloogiliste kahjustustega patsientidele.

Patsientide perekondadele ja lähedastele, kes vajavad õendusnõustamist. 

Mida koduõde teeb?

  • Koduõde koostab õendusplaani, lähtuvalt patisendi diagnoosist ja üldseisundist;
  • Õendusplaanist tulenevalt teostab koduõde vajalikke protseduure: seob haavu ja haavandeid, võtab analüüse, manustab ravimeid, mõõdab vererõhku, teostab lamatiste ja asendravi jne.
  • Õendusteenuse perioodi pikkus ja koduvisiitide sagedus tuleneb patisendi tervislikust seisundist;
  • Koduõde nõustab peale patisendi ka tema lähedasi ja pereliikmeid ning annab neile tagasisidet patsiendi tervisliku seisundi kohta.

Kuidas koduõendusteenust saada?

  • Perearst või eriarst suunab patisendi saatekirjaga koduõendusteenusele ja õendusteenuse eest maksab täies mahus Haigekassa. Koduõendusteenuse käigus kasutatavate ravimite eest tasub patsient ise.

Allikas: Eesti Õdede Liidu infovoldik 2008 a.

 


 
 
 Kaluri tee 5A Haabneeme alevik Viimsi vald 74001 Harjumaa Reg 10957733 Tegevusluba L03896