Koduġendus teenusest

Koduõendus on kvalifitseeritud õendusteenus, mida osutatakse patsiendile kodus. Koduõendusteenuse eesmärk on pakkuda õendusabi patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, kuid kelle tervislik seisund vajab õendusabi.

Kellele koduõendusteenust osutatakse?
Patsientidele, kes on suunatud kodusele ravile haiglast, perearstikeskusest või hooldusasutustest. Näiteks:

Patsientide perekondadele ja lähedastele, kes vajavad õendusnõustamist. 

Mida koduõde teeb?

Kuidas koduõendusteenust saada?

Allikas: Eesti Õdede Liidu infovoldik 2008 a.