Seadus Łtleb

Tervishoiu teenuste korraldamise seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=555435

Rahvatervise seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=551795

Võlaõigusseadus.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=175519

Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiu teenuste loetelu.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23233

Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409