Anne Rogalevitš

Anne  lõpetas Tallinna Meditsinikooli 1996 aastal. Ta  on töötanud õena 25 aastat.

Esimesed aastad töötas statsionaarses traumatoloogia osakonnas ja polikliinikus teraapia osakonnas. PERH-is. Mõlemas osakonnas  sai hindamatu töökogemuse, mis annab  kindlustunnet  töötades koduõena. 

Aastatel 2003-2020 töötas Anne koduõena OÜ Koduõde. 2020 aasta sügisest alustas Anne tööd OÜ Medendis, jätkates oma pikajalist tööd koduõenduse valdkonnas   Lasnamäe Viimsi, Muuga ja Pirita piirkonnas. 

2015 lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja omandas õe rakenduslikukõrghariduse. Anne lähtub oma töös õenduse põhiväärtustest: austus, lugupidamine, enesemääramisõigus, iseseisvus, autonoomia, väärikus ja turvalisus. Anne teeb oma tööd korrekselt, täpselt, on empaatiline ja abivalmis.

Anne tegeleb spordiga: fitness/jõu trennid, jooga. Lemmikuks on suvised –jalgrattasõidud. Anne peres on kolm imetoredat tütart.