Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenusel õendusteenus

vt. lähemalt: Haigekassa õendusabi hooldekodus