Kodune §endusabi

Toimingute hulka kuuluvad:

Teenusele suunamiseks on vajalik pere-või eriarsti saatekiri. Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikutele on koduõendusteenus tasuta. 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse õendusteenus

vt. lähemalt: Haigekassa õendusabi hooldekodus