Partnerile

Medendi pakub koduõendusteenust Tallinnas ja Harjumaal. Meie koduleheküljelt leiate saatekirja, mille alusel saame patsiendi juurde saata oma koduõe. Saatekirja olemasolul katab teenuse kulud kindlustatutele Eesti Haigekassa. 

Patsiendi raviks vajaminevate ja kasutatavate ravimite eest tasub patsient ise. Peame väga oluliseks koostööd perearsti/eriarsti ja koduõe vahel. Vaid hea koostöö kõigi osapooltega arst-õde-patsient tagab parima tulemuse.